Komatsu 广告

排序条件:
928 查找结果已存在
Komatsu PW 75 R
4 图片

轮式挖掘机 | Komatsu

Komatsu PW 75 R

制造年份 2000

所在地 4952 Eriswil, 瑞士

购买

28,800 EUR

Komatsu D65PX-15
15 图片

履带式推土机 | Komatsu

Komatsu D65PX-15

制造年份 2008, 12,787 h

所在地 8111 CM Heeten, 荷兰

购买

45,950 EUR

Komatsu PW160-7
15 图片

轮式挖掘机 | Komatsu

Komatsu PW160-7

制造年份 2009, 11,847 h

所在地 8111 CM Heeten, 荷兰

购买

34,950 EUR

Komatsu PC 340-6
7 图片

履带式挖掘机 | Komatsu

Komatsu PC 340-6

制造年份 1998, 18,000 h

所在地 44793 Bochum, 德国

购买

29,000 EUR

Komatsu PC-240/6
4 图片

转动环 | Komatsu

Komatsu PC-240/6

制造年份 2001

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

2,000 EUR

Komatsu HM 400-2 AXLES
12 图片

| Komatsu

Komatsu HM 400-2 AXLES

制造年份 2007

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

4,000 EUR

Komatsu D 51 GALEO
9 图片

车身 | Komatsu

Komatsu D 51 GALEO

制造年份 2007

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

2,200 EUR

Komatsu pc 600
14 图片

挖斗 | Komatsu

Komatsu pc 600

制造年份 2005

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

5,000 EUR

Komatsu pc210-nlc 8
4 图片

回转传动机构 | Komatsu

Komatsu pc210-nlc 8

制造年份 2010

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

3,000 EUR

Komatsu HM 400 DUMPER
15 图片

液压缸 | Komatsu

Komatsu HM 400 DUMPER

制造年份 2007

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

2,500 EUR

Komatsu pc 290
5 图片

回转传动机构 | Komatsu

Komatsu pc 290

制造年份 2001

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

3,000 EUR

Komatsu WA 470 Galeo - zwolnica
4 图片

底盘 / 行走机构 | Komatsu

Komatsu WA 470 Galeo - zwolnica

制造年份 2006

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

3,000 EUR

查找任务

注册用户可以在我们的交易市场中刊登免费的寻购信息,并且可在 Machinerypark 上向众多的访问者展示。

现在登录