Wirtgen 沥青铣刨机 (沥青)

排序条件:
173 查找结果已存在
Wirtgen W 220
15 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen W 220

制造年份 2012, 3,025 h

所在地 54329 Konz, 德国

购买

根据要求

Wirtgen W 210 i
15 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen W 210 i

制造年份 2015, 2,456 h

所在地 54329 Konz, 德国

购买

根据要求

Wirtgen W 50 DC
13 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen W 50 DC

制造年份 2012, 2,954 h

所在地 54329 Konz, 德国

购买

根据要求

Wirtgen W 100 F - only 3,800 hrs !
8 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen W 100 F - only 3,800 hrs !

制造年份 2009, 3,800 h

所在地 35329 Gemünden, 德国

购买

根据要求

Wirtgen 2013  W 100 Fi  - 2,700 hrs !
15 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen 2013 W 100 Fi - 2,700 hrs !

制造年份 2013, 2,700 h

所在地 35329 Gemünden, 德国

购买

根据要求

Wirtgen W 50 DC
1 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen W 50 DC

制造年份 2012, 3,969 h

所在地 5443 PV Haps, 荷兰

购买

44,000 EUR

Wirtgen W 500
1 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen W 500

制造年份 2001, 4,661 h

所在地 5443 PV Haps, 荷兰

购买

22,000 EUR

Wirtgen W 500
1 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen W 500

制造年份 2003, 5,267 h

所在地 5443 PV Haps, 荷兰

购买

26,000 EUR

Wirtgen W 35 DC
1 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen W 35 DC

制造年份 2007, 1,979 h

所在地 5443 PV Haps, 荷兰

购买

28,500 EUR

Wirtgen W 350
1 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen W 350

制造年份 1999, 2,940 h

所在地 5443 PV Haps, 荷兰

购买

16,000 EUR

Wirtgen W 1000 F
1 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen W 1000 F

制造年份 2005, 4,623 h

所在地 5443 PV Haps, 荷兰

购买

58,000 EUR

Wirtgen W 1000 F
1 图片

沥青铣刨机 | Wirtgen

Wirtgen W 1000 F

制造年份 2003, 6,287 h

所在地 5443 PV Haps, 荷兰

购买

51,000 EUR

查找任务

您想要购买二手或者新的 Wirtgen 沥青铣刨机,则以注册用户身份输入 沥青铣刨机 的查找任务。

现在登录