Hitachi 广告

排序条件:
635 查找结果已存在
Hitachi ZX10 U-2
6 图片

小型挖掘机 | Hitachi

Hitachi ZX10 U-2

制造年份 2016, 235 h

所在地 88255 Baienfurt, 德国

购买

根据要求

Hitachi ZX18-3
6 图片

小型挖掘机 | Hitachi

Hitachi ZX18-3

制造年份 2014, 1,425 h

所在地 88255 Baienfurt, 德国

购买

根据要求

Hitachi ZX55 U-5
6 图片

小型挖掘机 | Hitachi

Hitachi ZX55 U-5

制造年份 2015, 1,330 h

所在地 88255 Baienfurt, 德国

购买

根据要求

Hitachi ZX 180 LC-5 Kettenbagger
15 图片

履带式挖掘机 | Hitachi

Hitachi ZX 180 LC-5 Kettenbagger

制造年份 2015, 3,190 h

所在地 49090 Osnabrück, 德国

购买

78,500 EUR

Hitachi zx 17
6 图片

车身 | Hitachi

Hitachi zx 17

制造年份 2015

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

1,500 EUR

Hitachi zx 350
9 图片

转动环 | Hitachi

Hitachi zx 350

制造年份 2006

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

2,500 EUR

Hitachi zx 350
12 图片

车身 | Hitachi

Hitachi zx 350

制造年份 2006

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

3,500 EUR

Hitachi zx 350 final drive
13 图片

末端传动机构 / 牵引电机 | Hitachi

Hitachi zx 350 final drive

制造年份 2006

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

3,000 EUR

Hitachi zx 350
10 图片

回转传动机构 | Hitachi

Hitachi zx 350

制造年份 2006

所在地 42-580 Wojkowice, 波兰

购买

3,000 EUR

Hitachi ZX22U 2CLR
8 图片

小型挖掘机 | Hitachi

Hitachi ZX22U 2CLR

制造年份 2008, 4,037 h

所在地 50829 Köln, 德国

购买

13,950 EUR

Hitachi ZX10 U-2
6 图片

小型挖掘机 | Hitachi

Hitachi ZX10 U-2

制造年份 2016, 370 h

所在地 88255 Baienfurt, 德国

购买

根据要求

Hitachi ZX 160 W
6 图片

轮式挖掘机 | Hitachi

Hitachi ZX 160 W

制造年份 2007, 12,745 h

所在地 31863 Coppenbrügge, 德国

购买

32,500 EUR

查找任务

注册用户可以在我们的交易市场中刊登免费的寻购信息,并且可在 Machinerypark 上向众多的访问者展示。

现在登录