CNC Tongtai td2500y vanzare strung cnc tongtai td2500y

CNC Tongtai td2500y
 
 
 
 
 
 
净价
119,000 EUR
19 % 增值税
22,610 EUR
总价
141,610 EUR
Machinerypark-ID
CEYN-2161-JO
类别
CNC - 机床
制造商
CNC
型号
Tongtai td2500y
制造年份
2020
状态
所在地
123 Florești
罗马尼亚


对于此优惠,没有可用您的语言的描述文字。

有以下語言的描述: română.

供应商

Kerekes&co
先生 Szilard Kerekes
Teilor
123 Florești
罗马尼亚

商業供應商

联系供应商

所在地

计算路径

查找任务
无论是二手产品还是新产品 - 注册用户可在我们的交易市场中刊登寻求 CNC - 机床 的寻购广告,并且可在 Machinerypark 向众多访问者展示广告。