Komatsu D 61 PXI-23

Komatsu D 61 PXI-23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

根据要求报价

Machinerypark-ID
WEGO-8974-EE
类别
履带式推土机
制造商
Komatsu
型号
D 61 PXI-23
制造年份
2014
状态
二手
所在地
3931 Schweiggers
奥地利


对于此优惠,没有可用您的语言的描述文字。

有以下語言的描述: Deutsch.

技术参数

工作小时
10,045
轮胎
90%

供应商

Stangl Recycling GmbH
Karl Stangl
Gewerbestrasse 1
3931 Schweiggers
奥地利

9 年以来的成员
商業供應商

联系供应商

所在地

计算路径

查找任务
无论是二手产品还是新产品 - 注册用户可在我们的交易市场中刊登寻求 履带式推土机 的寻购广告,并且可在 Machinerypark 向众多访问者展示广告。